Forumteater

Våra forumspel:

Utvecklingssamtal kl 14.35 - om att som lärare bemöta elever och föräldrar

Det var ju det jag sa! - om samarbete

Kortast rast vinner! - om den hälsobefrämjande arbetsplatsen

En park för alla - om barnperspektiv

Var går gränsen? - om sexuella trakasserier

Syskonkärlek - om familjerelationer och att ha ett förståndshadikappat barn i familjen.

Kvarnbergshemmet nästa - om att bemöta äldre (inom vården och som anhörig)

Jag vet vad du gjorde i helgen - En forumteaterföreställning om vänskap, lojalitet, skitprat

 – ja, om relationer helt enkelt.

 

 forumteater1 forumteater2
                                                               foto: Fredrik Edvardsson

Några av Teater Fenix tidigare forumteater kunder:

 

Göteborgs Universitet, Rektorsutbildningen, Linköpings Universitet, Forum för kvinnliga

forskare och Kvinnoforskning, LEO Linköpings Universitet, Bäckskolan,

Linköpings Kommun; sociala förvaltningen, MIMER Norrköpings kommun,

Chalmers Tekniska högskola, Handelshögskola, Alléskolan, Råsslaskolan, Sveriges

Civilingenjörsförbund, FUB Östergötland, Ångpanneföreningen, FUB Södra Sörmland,

Marielundsgymnasiet, Unga Örnars Riksförbund, LV 6 Halmstad, Norrköpings kommun;

vård- och omsorgskontoret, AB ÅF Stockholm, Vägverket, Föräldrautbildningen Handikapp & Habilitering, Östergötlands Landsting, Hagagymnasiet, ÅF-Consult AB, Länsstyrelsen Östergötland, Uppsala Akademiska sjukhuset, ÅF Process AB, Folkhälsocentrum Kalmar län, IUC Öst, Norrköpings kommun; kultur- & fritidskontoret, Ebersteinskagymnasiet, De Geergymnasiet, Arbetets museum….

Written by admin on Apr 18,2009 in: Okategoriserade |

Powered by WordPress | Design: Teater Fenix av Viktor Stenberg & Louisa Moberg | background foto: Fredrik Edvardsson