Svenska ryttareliten

Clownmingel till häst. De två ryttarna minglar runt bland människorna i publiken, hittar sin plats och gör sig redo för riduppvisning. Med höga ambitioner och till vacker musik framför de sin pardressyr på finryktade hästar.
En happening med pantomimhästar för gatan, festivalen, stadsfesten, skol-/förskolegården, scenen, ridbanan. Föreställningen kan uppföras både inomhus och utomhus.